20% rabatu przy zakupach od 200 zł (poza przecenami)

Promocje
Marian Berland: Dni długie jak wieki. Świadectwo z ukrycia od powstania w getcie warszawskim 1943–1944
Marian Berland: Dni długie jak wieki. Świadectwo z ukrycia od powstania w getcie warszawskim 1943–1944

34,90 zł

Cena regularna: 49,90 zł

Najniższa cena: 34,90 zł
szt.
Polacy na Wschodzie. Historie mówione
Polacy na Wschodzie. Historie mówione

89,00 zł

Cena regularna: 99,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
szt.
Sławomir Łotysz: Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku,
Sławomir Łotysz: Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku,

50,00 zł

Cena regularna: 65,00 zł

Najniższa cena: 50,00 zł
szt.
(Nie)ciągłość. Portugalia w XX wieku od upadku monarchii do Rewolucji Goździków
(Nie)ciągłość. Portugalia w XX wieku od upadku monarchii do Rewolucji Goździków

29,00 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 29,00 zł
szt.
Firma Bracia Jabłkowscy 1883–2021
Firma Bracia Jabłkowscy 1883–2021

41,90 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 41,90 zł
szt.
Bunty w łagrach. Relacje polskich więźniów Gułagu
Bunty w łagrach. Relacje polskich więźniów Gułagu

41,90 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 41,90 zł
szt.
Konarzewo Czartoryskich 1925–1941
Konarzewo Czartoryskich 1925–1941

41,90 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 41,90 zł
szt.
Václav Havel: Siła bezsilnego. Reportaż z pierwszego uwięzienia
Václav Havel: Siła bezsilnego. Reportaż z pierwszego uwięzienia

27,90 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 27,90 zł
szt.
Jan Józef Lipski. Umysł niepodległy. Autobiografia odczytana
Jan Józef Lipski. Umysł niepodległy. Autobiografia odczytana

48,90 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 48,90 zł
szt.
Maria Lubomirska. W słowach i obrazach
Maria Lubomirska. W słowach i obrazach

48,90 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 48,90 zł
szt.
Salomon Leder: Cena odmowy. Opór żydowskiego więźnia politycznego wobec Sowietów 1939–1949
Salomon Leder: Cena odmowy. Opór żydowskiego więźnia politycznego wobec Sowietów 1939–1949

27,30 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 27,30 zł
szt.
Księga Stulecia Niepodległości
Księga Stulecia Niepodległości

25,00 zł

Cena regularna: 125,00 zł

Najniższa cena: 25,00 zł
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu ksiegarnia.dsh.waw.pl

Dom Spotkań z Historią (DSH) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ksiegarnia.dsh.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.05.22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.03.22.

Informacja o dostępności

Serwis ksiegarnia.dsh.waw.pl jest platformą sprzedażową Domu Spotkań z Historią. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.
 • Brak opisów alternatywnych, tytułów i dłuższych opisów dla części zdjęć i grafik.
 • Część kontrastów i wielkość czcionki nie spełniają zaostrzonych wymagań WCAG 2.1.
 • Teksty informacyjne napisane są czasem skomplikowanym, kwiecistym językiem, nie posiadają odpowiedników uproszczonych.
 • Nie wszystkie linki na stronie używają podkreśleń.

Wyłączenia:

Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest częściowo dostępna i częściowo zrozumiała dla użytkownika. Struktura informacji wyświetlana bez udziału arkuszy stylów będzie sukcesywnie korygowana.
Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności będą adresowane w czasie bieżących prac nad stroną oraz uzupełniania aktualnych treści, dostosowywane do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Oświadczenie sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku uwag, zauważonych błędów, nieprawidłowego działania funkcji serwisu lub problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Robertem Radeckim – adres e-mail dostepny@dsh.waw.pl, numer telefonu 533 173 428. W kwestiach dotyczących dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej prosimy o kontakt z koordynatorką ds. dostępności Urszulą Kubiszyn – adres e-mail: koordynator@dsh.waw.pl, numer telefonu: 22 255 05 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o który element strony internetowej Domu Spotkań z Historią lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dom Spotkań z Historią dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Dom Spotkań z Historią niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Spotkań z Historią może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Spotkań z Historią odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

                                                                                                                                            

Dostępność architektoniczna

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

 

Przed budynkiem na ul. Karowej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na stanowisku recepcji znajduje się instrukcja do nawigacji po budynku w języku polskim i angielskim.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie niskiego parteru.

Obecnie w instytucji nie ma oprogramowania, które umożliwia korzystanie z zasobów Archiwum Historii Mówionej osobom niewidomym i niedowidzącym.

 

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową
  • Wejście dla gości od ul. Karowej wyposażone jest w podnośnik schodowy. Udźwig platformy wynosi 225 kilogramów. Platformę obsługuje pracownik lub pracownica recepcji DSH.
  • Droga ewakuacyjna od ul. Karowej wyposażona jest również w podnośnik schodowy, pozwalający osobom poruszającym się na wózku pokonać trzy stopnie schodów prowadzących od wejścia w dół korytarza.
  • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są trzy kondygnacje:
   parter: recepcja, szatnia, przestrzeń wystawiennicza, sala konferencyjna, księgarnia i kawiarnia
   niski parter: sale edukacyjne
   antresola: czytelnia.

 

 • Osoby z niepełnosprawnością wzrokową
  • Na drzwiach wejściowych do DSH znajduje się tabliczka z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a
  • Wejście dla gości zabezpieczone jest bramkami antykradzieżowymi, które zwężają światło wejścia i mogą stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją wzroku.
  • Przy recepcji znajduje się plan tyflograficzny z rozkładem pomieszczeń znajdujących się na parterze.
  • Na poziomie niskiego partery na korytarzu obok sal edukacyjnych znajduje się plan tyflograficzny z rozkładem pomieszczeń na niskim parterze
  • Wzdłuż schodów prowadzących na niski parter poręcze znajdują się tylko wzdłuż części biegu.
  • Na poręczach wzdłuż schodów oraz na drzwiach do pokoi biurowych, sali konferencyjnej, toalet, toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenia dla opiekunek i opiekunów z dzieckiem znajdują się tabliczki z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a.

 

 • Osoby z niepełnosprawnością słuchową
  • W recepcji Domu Spotkań z Historią znajduje się pętla indukcyjna.
  • Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego, którym dysponuje recepcja Domu Spotkań z Historią. Więcej można przeczytać w informacji dla osób Głuchych i niesłyszących.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl