10% rabatu przy zamówieniach powyżej 100 zł (poza przecenami)
 
 
 
Godziny otwarcia księgarni: od wtorku do niedzieli 12:00–20:00
 
 
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu ksiegarnia.dsh.waw.pl

Dom Spotkań z Historią (DSH) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ksiegarnia.dsh.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.05.22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.05.22.

Informacja o dostępności

Serwis ksiegarnia.dsh.waw.pl jest platformą sprzedażową Domu Spotkań z Historią. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.
 • Brak opisów alternatywnych, tytułów i dłuższych opisów dla części zdjęć i grafik.
 • Część kontrastów i wielkość czcionki nie spełniają zaostrzonych wymagań WCAG 2.1.
 • Teksty informacyjne napisane są czasem skomplikowanym, kwiecistym językiem, nie posiadają odpowiedników uproszczonych.
 • Nie wszystkie linki na stronie używają podkreśleń.

Wyłączenia:

Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest częściowo dostępna i częściowo zrozumiała dla użytkownika. Struktura informacji wyświetlana bez udziału arkuszy stylów będzie sukcesywnie korygowana.
Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności będą adresowane w czasie bieżących prac nad stroną oraz uzupełniania aktualnych treści, dostosowywane do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Oświadczenie sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku uwag, zauważonych błędów, nieprawidłowego działania funkcji serwisu lub problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Robertem Radeckim – adres e-mail dostepny@dsh.waw.pl, numer telefonu 533 173 428. W kwestiach dotyczących dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej prosimy o kontakt z koordynatorką ds. dostępności Urszulą Kubiszyn – adres e-mail: koordynator@dsh.waw.pl, numer telefonu: 22 255 05 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o który element strony internetowej Domu Spotkań z Historią lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dom Spotkań z Historią dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Dom Spotkań z Historią niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Spotkań z Historią może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Spotkań z Historią odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

Przed budynkiem na ul. Karowej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na stanowisku recepcji znajduje się instrukcja do nawigacji po budynku w języku polskim i angielskim.

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie niskiego parteru.

Obecnie w instytucji nie ma oprogramowania, które umożliwia korzystanie z zasobów Archiwum Historii Mówionej osobom niewidomym i niedowidzącym.

 1. Osoby z niepełnosprawnością ruchową
  • Wejście dla gości od ul. Karowej wyposażone jest w podnośnik schodowy. Udźwig platformy wynosi 225 kilogramów. Platformę obsługuje pracownik recepcji DSH.
 2. Droga ewakuacyjna od ul. Karowej wyposażona jest również w podnośnik schodowy, pozwalający osobom poruszającym się na wózku pokonać cztery stopnie schodów prowadzących od wejścia w dół korytarza.
 3. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są trzy kondygnacje:
  parter: recepcja, szatnia, przestrzeń wystawiennicza, sala konferencyjna, księgarnia i kawiarnia
  niski parter: sale edukacyjne
  antresola: czytelnia.
 4. Osoby z niepełnosprawnością wzrokową
  • Wejście dla gości zabezpieczone jest bramkami antykradzieżowymi. Zwężając światło wejścia mogą stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją wzroku.
  • Wzdłuż schodów prowadzących na niski parter poręcze znajdują się tylko wzdłuż części biegu. Krawędzie stopni oznaczono w sposób kontrastowy.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Osoby z niepełnosprawnością słuchową
  • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
  • Stworzona została możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego za pośrednictwem urządzeń mobilnych, którymi dysponuje recepcja Domu Spotkań z Historią
 6. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
  • Dla zorganizowanych grup z niepełnosprawnością intelektualną przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne. Tematy i forma zajęć zostaną dobrane indywidualnie dla danej grupy po zgłoszeniu telefonicznym: 22 255 05 25.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl